Kontaktujte nás

+421 915 799 226
info@innovv.sk

Sídlo spoločnosti
  Zsolt Czajlik CZS-RIVAL
  925 07 Mostová č. 18

Fakturačné údaje
  IČO: 35197919
  DIČ: SK1020255467

Banka / číslo účtu:
  IBAN : SK17 7500 0000 0002 2687 0033
  SWIFT: CEKOSKBX
  ČSOB Galanta 226870033/7500