Podpora

POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL


Na tomto mieste nájdete aktuálny používateľský manuál na stiahnutie

Manuál v slovenskom jazyku pre kamerový systém K3 ( PDF, veľosť 3MB )

Manuál v slovenskom jazyku pre kamerový systém K5 ( PDF, veľosť 3MB )FIRMWARE


Pre zabezpečenie bezproblémovej funkcie vášho zariadenia sa vždy uistite že máte aktuálnu verziu firmware-u a mobilnej aplikácie.

Aktuálna verziu firmware pre kameru K5 na stiahnutie: V1.1.12 pre 2.4GHz , V1.1.12 pre 5.8GHz

Aktuálna verziu firmware pre kameru K3 na stiahnutie: V1.1.14

Aktuálna verziu firmware pre kameru K2 na stiahnutie: V0.7

Aktuálna verziu firmware pre kameru C5 na stiahnutie: V0.47


Ako si skontrolovať aktuálnosť mobilnej aplikácie a verziu firmware zariadenia

Spustite aplikáciu vo vašom mobilnom telefóne, zvoľte NASTAVENIA (SETTINGS) a v dolnej časti nájdete zobrazenú verziu nainštalovanej aplikácie a čislo firmware. Pre postup aktualizácie firmware-u prosím postupujte podľa pokynov v priloženom návode k zariadeniu.

Neviete si poradiť? Nechajte to na nás. Ponúkame službu aktualizácie firmware-u ( služba je spoplatnená sumou 15€ ).
MOBILNÁ APLIKÁCIA


Mobilná aplikácia pre kameru K5


Mobilná aplikácia pre kameru C5


Mobilná aplikácia pre kameru K2Pripojenie mobilnej aplikácie k vášmu zariadeniu:

1. zvoľte si INNOVV_K5 / INNOVV_K2 alebo INNOVV_C5 zo zoznamu dostupných WiFi sietí
2. prednastavené heslo je 12345678

Po úspešnom spárovaní aplikácie a zariadenia sa blikajúci modrý indikátor rozsvieti na modro a prestane blikať.