Podpora

POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

Na tomto mieste nájdete aktuálny používateľský manuál na stiahnutie

Manuál v slovenskom jazyku pre kamery K2 a C5 ( PDF, veľosť 1MB )


FIRMWARE

Pre zabezpečenie bezproblémovej funkcie vášho zariadenia sa vždy uistite že máte aktuálnu verziu firmware-u a mobilnej aplikácie.

Aktuálna verziu firmware pre kameru K2 na stiahnutie: K2.20190420.V0.49

Aktuálna verziu firmware pre kameru C5 na stiahnutie: C5.20190514.V0.41


Ako si skontrolovať aktuálnosť mobilnej aplikácie a verziu firmware zariadenia

Spustite aplikáciu vo vašom mobilnom telefóne, zvoľte NASTAVENIA (SETTINGS) a v dolnej časti nájdete zobrazenú verziu nainštalovanej aplikácie a čislo firmware. Pre postup aktualizácie firmware-u prosím postupujte podľa pokynov v priloženom návode k zariadeniu.

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Mobilná aplikácia pre kameru C5


Mobilná aplikácia pre kameru K2Pripojenie mobilnej aplikácie k vášmu zariadeniu:

1. zvoľte si INNOVV_K2 alebo INNOVV_C5 zo zoznamu dostupných WiFi sietí
2. prednastavené heslo je 12345678

Po úspešnom spárovaní aplikácie a zariadenia sa blikajúci modrý indikátor rozsvieti na modro a prestane blikať.